J.C.H. Jansen, arts

Algemene geneeskunde - Regulatiegeneeskunde 

Complementair met neuraaltherapie en homeopathie

Ziektekostenverzekering

Mijn lidmaatschap van de AVIG is voor de meeste verzekeraars geldig voor vergoeding van de consulten, volgens de polisvoorwaarden van het door u gekozen verzekeringspakket. Controleer dit voor u een polis kiest. Het gaat bijna altijd om vergoeding vanuit een aanvullende polis. 


Ga ook na, of homeopathie resp. neuraaltherapie volgens uw aanvullende polisvoorwaarden wordt vergoed.


Sommige verzekeraars stellen alleen de bevoegdheid als arts als voorwaarde. U kunt nagaan in het BIG-register van de overheid. Het nummer staat onderaan deze webpagina.


Ieder jaar kunt u van verzekeringspakket wisselen. Dit moet u vóór  januari het nieuwe jaar aan uw verzekeraar kenbaar maken.

Let er bij de hoogte van de vergoeding behalve op het maximaal uitkeerbare bedrag op jaarbasis ook op, hoeveel per consult wordt vergoed.

Ook de website ‘Zorgwijzer’ geeft informatie over de beschikbare pakketten.

Voor studenten: Kijk ook op de website voor studenten zorgverzekeringen.

Klik hier om een voerzicht te downloaden van de pakketten die in 2020 bestaan.

Contact  |  KvK: 01170635  |  Lid AVIG, reg. nr. 389  |  Betalingsvoorwaarden  |  Disclaimer  |  BIG-19021797501  |  Privacyreglement  |  ©2024