J.C.H. Jansen, arts

Algemene geneeskunde - Regulatiegeneeskunde 

Complementair met neuraaltherapie en homeopathie

Privacy

De meeste mensen die we in onze praktijk zien hebben een of meer chronische ziekten. Dit willen heel wat belanghebbenden graag weten, evt. tegen uw zin. Laat ons daarom weten indien u vermoedt dat uw privacy niet voldoende beschermd wordt, en wat wij daar evt. aan kunnen doen.


Klik hier om een pdf van het privacyreglement te downloaden.

Deze website zelf verzamelt geen gegevens over u, we maken geen gebruik van Google Analytics of cookies.


Ik stuur bericht naar uw huisarts dat u bij mij in behandeling bent gekomen. Uiteraard wordt u hiervoor toestemming gevraagd.


Het BSN nummer wordt in de toekomst ook gekoppeld aan het landelijk elektronisch patiënten dossier (EPD). Er bestaan echter geen plannen om de gegevens van onze praktijk aan het EPD systeem te koppelen. U hoeft dus geen stappen te zetten om de toegang tot uw gegevens te regelen of te blokkeren. Behalve met het EPD werken we ook niet samen met FaceBook, Google Analytics en andere handelaren in uw gegevens. Het is gebleken dat de EU en Nederlandse overheid niet in staat zijn garanties te geven, en dus beginnen we er niet aan. Ook geven we de bank geen toestemming anderen inzage te geven in ons (en dus een deel van uw) betalingsverkeer, zoals dit wordt mogelijk gemaakt door de nieuwe PSD2 wetgeving die in februari 2019 door het Nederlandse parlement is overgenomen van de EU.


Onze praktijk is niet aangesloten op het landelijk Electronisch Patiënten Dossier (EPD). Er kan echter wel via onze berichtgeving aan uw huisarts of andere zorgverleners informatie in uw EPD terecht komen. Hier hebben wij geen invloed op.

De gegevens op de nota zijn verplicht gesteld door de ziektekostenverzekeraar, ministerie van Volksgezondheid resp. de Belastingdienst. Hierop hebben wij geen invloed.


Voor medische vragen bestaat in onze praktijk de mogelijkheid om beveiligd te mailen. Hierbij worden de richtlijnen van de artsenorganisatie KNMG gevolgd. Klik hier voor meer uitleg.

Inzien dossier

Het medische dossier bevat alle informatie en aantekeningen over de gezondheidsproblemen waar de patiënt zijn of haar arts dan wel een medisch specialist voor bezocht heeft. U kunt ook verzoeken bepaalde delen van het dossier te (laten) verwijderen dan wel niet ter inzage van derden te laten komen. Als u in onze praktijk staat ingeschreven, kunt u voor inzage in uw medisch dossier via de assistente een afspraak maken.

Medisch studenten tijdens het spreekuur

Soms woont een medisch student van de Rijksuniversiteit Groningen het spreekuur bij. Deze studenten willen graag leren, welke rol complementaire en alternatieve geneeswijzen spelen, opdat zij in de toekomst beter op de hoogte zijn en hun patiënten daardoor beter kunnen adviseren. De studenten wonen het spreekuur alleen bij, en nemen het gesprek of onderzoek niet over. Alle studenten hebben getekend voor zwijgplicht.

Bij het maken van de afspraak voor het eerste consult wordt u hierover geïnformeerd.
Wanneer een student aanwezig is, wordt dit in de wachtkamer aangekondigd. U kunt hiertegen bezwaar maken bij de assistente, of wanneer ik u uit de wachtkamer af kom halen. U zou bijvoorbeeld moeite met de aanwezigheid van een student kunnen hebben, in het algemeen of alleen wanneer u bepaalde onderwerpen wilt bespreken. Hiervoor hebben wij vanzelfsprekend alle begrip. De medisch student trekt zich dan zonder meer terug.

Wetenschappelijk onderzoek

Ik werk soms mee aan wetenschappelijk registratie onderzoek. Daarbij wordt geen gebruik gemaakt van informatie die op uw identiteit is terug te voeren, en waarbij ook geen extra informatie van u wordt gevraagd. Er worden alleen zaken geregistreerd, die sowieso al genoteerd worden t.b.v. de normale zorg.


Met dit type onderzoek is het onder andere mogelijk de trefzekerheid en veiligheid van het werk te verbeteren. Ook kunnen we zo te weten komen, voor welke diagnoses onze praktijk bezocht wordt. Deze gegevens zijn vereist om te kunnen voldoen aan de informatieplicht die m.n. complementair werkende artsen hebben vanuit de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen Zorg WKKGZ. In het verleden heb ik bijv. meegewerkt aan onderzoek door het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL.

Voor dit type registratie is volgens de wet Wetenschappelijk Onderzoek met Mensen (WMO) geen toestemming nodig van een Medisch Ethische Toets Commissie. Maar u kunt wel bezwaar hebben. Wanneer u dit kenbaar maakt, zullen uw gegevens buiten de registratie worden gehouden.


Voor alle andere vormen van wetenschappelijk onderzoek wordt u persoonlijk gevraagd

Inzage medisch dossier door derden

Dit is al lang mogelijk indien de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek doet naar de kwaliteit van de zorgverlening.

Daarnaast hebben zorgverzekeraars soms het recht op inzage. In het kader van de sleepwet zijn door de regering geen harde garanties bekend die het e-mail en telefoonverkeer tussen u en de praktijk beschermen. Klik hier voor de laatste ontwikkelingen.

Een nieuwe kwestie is, dat de artsenorganisatie KNMG stelt dat de ontwerpwet tegen fraude in de zorg onvoldoende bescherming voor het medisch beroepsgeheim biedt. Het is momenteel niet duidelijk dat dit opgelost wordt. Klik hier voor meer informatie.

Tot nu toe is in onze praktijk nooit inzage verleend aan inspectie of een zorgverzekeraar.


Privacy en betalingen

De EU heeft enkele jaren geleden de deur open gezet voor banken, om informatie over uw financiën te delen met commerciële partijen, bijv. winkel ketens, verzekeraars, computer- en internetbedrijven. Dit is de zgn. PSD2 richtlijn, die in februari 2019 door het Nederlandse parlement is overgenomen. U kunt bij ons per bank of giro overmaken, of contant betalen.

Contact  |  KvK: 01170635  |  Lid AVIG, reg. nr. 389  |  Betalingsvoorwaarden  |  Disclaimer  |  BIG-19021797501  |  Privacyreglement  |  ©2024

Afschaffing medisch geheim dichterbij gekomen via snelle consultatieronde in de komkommertijd.

Alle zorgvuldigheid van de privacywet weggegooid.

Lees hier de nieuwste soap.