J.C.H. Jansen, arts

Algemene geneeskunde - Regulatiegeneeskunde 

Complementair met neuraaltherapie en homeopathie

Klachtrecht

Indien u een klacht heeft over bejegening, handelwijze, financiële kwesties e.d., verzoek ik u hierover met mij te spreken, zodat het probleem uit de wereld kan worden geholpen. Vaak zal het om een misverstand gaan.


Indien we er niet uit komen, kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de AVIG. Er is dan bemiddeling mogelijk via een klachtenfunctionaris. U kunt de klachtenfunctionaris van de AVIG ook rechtstreeks mailen en uw klacht voorleggen.


U kunt ook een klacht indienen via de Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde SGCIG. Dit is een onafhankelijke instelling, die klachten over complementair en alternatief werkende artsen onderzoekt.


Download hier de klachtenregeling van de praktijk.

Contact  |  KvK: 01170635  |  Lid AVIG, reg. nr. 389  |  Betalingsvoorwaarden  |  Disclaimer  |  BIG-19021797501  |  Privacyreglement  |  ©2024