J.C.H. Jansen, arts

Algemene geneeskunde - Regulatiegeneeskunde 

Complementair met neuraaltherapie en homeopathie

Klachtrecht

Indien u een klacht heeft over bejegening, handelwijze, financiële kwesties e.d., verzoek ik u hierover met mij te spreken, zodat het probleem uit de wereld kan worden geholpen. Vaak zal het om een misverstand gaan.

​

Indien we er niet uit komen, kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging, de AVIG. Er is dan bemiddeling mogelijk via een klachtenfunctionaris. U kunt de klachtenfunctionaris van de AVIG ook rechtstreeks mailen en uw klacht voorleggen.

​

U kunt ook een klacht indienen via de Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde SGCIG. Dit is een onafhankelijke instelling, die klachten over complementair en alternatief werkende artsen onderzoekt.

​

Download hier de klachtenregeling van de praktijk.

Contact   |   KvK: 01170635   |   Lid AVIG, reg. nr. 389   |   Betalingsvoorwaarden   |   Disclaimer   |   BIG-19021797501   |   Privacyreglement   |   ©2018