J.C.H. Jansen, arts

Algemene geneeskunde - Regulatiegeneeskunde 

Complementair met neuraaltherapie en homeopathie

E-mailconsult: Wanneer wel, wanneer niet mogelijk?

Waarvoor kan e-mail benut worden?

Voor medische zaken kan alleen van een beveiligd systeem gebruik worden gemaakt. Klik hier voor uitleg over veilig e-mailen.


Een e-mail consult is alleen mogelijk voor patiënten die al zijn ingeschreven in de praktijk.

Voor een nieuwe klacht dient er altijd eerst een consult op het spreekuur te zijn geweest.

Geschikte onderwerpen voor e-consult kunnen zijn:

Niet geschikte onderwerpen zijn:

Contact  |  KvK: 01170635  |  Lid AVIG, reg. nr. 389  |  Betalingsvoorwaarden  |  Disclaimer  |  BIG-19021797501  |  Privacyreglement  |  ©2024