J.C.H. Jansen, arts

Algemene geneeskunde - Regulatiegeneeskunde 

Complementair met neuraaltherapie en homeopathie

Aansprakelijkheid voor gezondheidsclaims op deze website

“Geneeskunde is sociale wetenschap, en politiek is niets anders dan geneeskunde op grote schaal.”

(Rudolph Virchow, 1821-1902, patholoog, staatsman en promoter van openbare gezondheidszorg)


Deze website is bedoeld om u een algemeen beeld te geven van de mogelijkheden van complementaire geneeskunde in onze praktijk. Onze filosofie is, dat de beste patiënt de geïnformeerde patiënt is. De tekst op deze website is daarom met name bedoeld om aangemelde patiënten, die bewust hebben gekozen voor een integrale benadering, van passende informatie te voorzien.


De uitvoering van diagnose en behandeling dient altijd toegesneden te zijn op uw persoonlijke toestand en omstandigheden.

De informatie op deze website is dus geen medisch advies. Indien u een of andere methode die op deze website genoemd wordt voor u zelf wilt toepassen, wordt u aangeraden om een arts voor complementaire geneeswijze te raadplegen.

Bij een nieuwe klacht wordt u aangeraden eerst uw huisarts te raadplegen. Voor overleg met uw huisarts over een evt. verwijzing ben ik beschikbaar.


Nederlandse regelgeving (m.n. hoofdstuk 9 Geneesmiddelenwet) heeft het recht op informatie via websites over de gezondheidsproblemen waar alternatieve geneeswijzen zouden kunnen helpen ingeperkt. M.n. mag niet op internet vermeld worden voor welke ziektes een bepaalde methode werkt. Dit mag alleen als daar bewijs voor is geleverd. Dit soort informatie mag alleen buiten het spreekuur besproken worden, wanneer er een verzoek van de patiënt is. Binnen de spreekkamer moet het juist wel besproken worden op grond van de Wet Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Om praktische redenen kan er dus alleen tijdens het spreekuur over gesproken worden.

Mocht de tekst op deze website dan ook de suggestie wekken dat sprake is van een werkzaamheidsclaim, dan is dat onbedoeld.


Om meerdere redenen vinden we deze regelgeving betreurenswaardig. Lees enkele argumenten hier.

Contact  |  KvK: 01170635  |  Lid AVIG, reg. nr. 389  |  Betalingsvoorwaarden  |  Disclaimer  |  BIG-19021797501  |  Privacyreglement  |  ©2024