J.C.H. Jansen, arts

Algemene geneeskunde - Regulatiegeneeskunde 

Complementair met neuraaltherapie en homeopathie

Wettelijke informatieplicht voor patiënten en toestemming voor behandeling

Wat zegt de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)?

De arts heeft de plicht de patiënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk te informeren over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en de ontwikkelingen betreffende het onderzoek, de behandeling en zijn gezondheidstoestand.


Bij het invullen aan deze informatieplicht moet de arts zich volgens de WGBO en gerechtelijke uitspraken laten leiden door:Bij het afsluiten van de intake zullen bovenstaande zaken besproken zijn en vragen wij om uw ondertekening van de toestemmingsverklaring. Indien u dat wenst kunt u deze verklaring evt. mee naar huis om nog eens door te lezen.

Contact  |  KvK: 01170635  |  Lid AVIG, reg. nr. 389  |  Betalingsvoorwaarden  |  Disclaimer  |  BIG-19021797501  |  Privacyreglement  |  ©2024