J.C.H. Jansen, arts

Algemene geneeskunde - Regulatiegeneeskunde 

Complementair met neuraaltherapie en homeopathie

Voorstellen

Mijn naam is Jean Pierre Jansen. Samen met mijn echtgenote Marina van Haalen hebben we onze praktijk vanaf 1988 opgebouwd. Marina is praktijkassistente en zorgt voor alle organisatie.

Het oor als logo

Lang, vaak al jaren voordat ziekte zich volledig openbaart fluistert het lichaam al de taal van ontregeling:

Een vreemd of onverklaard symptoom met of zonder pijn, van koude voeten tot hoogtevrees.

Vaak is er geen ziektenaam voor het totaal van uw klachten. Of er bestaat alleen een diagnose die beschrijft maar niet verstaat.

Het verhaal, woordkeus, de beelden, de volgorde van vertellen vormen het spoor. 

Geneeskunde begint dus bij het oor.

Tijdens mijn studie geneeskunde in Nijmegen ging ik me in de eerste studiejaren al af en toe interesseren voor wat toen nog alternatieve geneeswijze heette. Toen hoorde ik voor het eerst over homeopathie, het vak dat me in het begin het meest aansprak. In die tijd bestond er nog geen 'Evidence Based Medicine'.


Geleidelijk aan breid ik mijn behandelmogelijkheden uit, m.n. door het toepassen van natuurgeneeskunde en neuraaltherapie, maar ook met advies over de afweging tussen toepassen van reguliere en complementaire geneeskunde of een combinatie daarvan.

Daarom stel ik regelmatig voor bepaalde bloedonderzoeken uit te voeren, om tekorten aan te vinden.


De organisatie van de praktijk laat toe dat er tijd is om goed te zoeken naar mogelijke oorzaken van de klachten. Ik neem graag de tijd hier eerst over na te denken, hoe behandeling zo snel mogelijk kan, maar ook voor zo lang mogelijke duur en met de minste bijwerkingen.

Ook is het belangrijk dat de patiënt ook zelf in actie komt. Ik leg graag uit hoe ik tot een diagnose kom, want ik weet dat de geïnformeerde patiënt de beste patiënt is. Vanuit een beter begrip bij arts én patiënt kan over en weer de diagnose verbeterd worden. Een luisterend oor werkt dan beide kanten op.


De meeste methodes die ik toepas, heb ik ook zelf ervaren. Dat maakt het mogelijk om nog wat precieser het behandelplan af te stemmen op uw situatie en verwachtingen.

De afgelopen jaren heb ik part-time als regulier arts gewerkt in een instelling voor verstandelijk beperkte mensen. Omdat ik beide richtingen, reguliere en complementaire geneeskunde, geleerd heb, heb ik gemerkt dat de afstand tussen beide richtingen niet zo groot is als wel gedacht wordt.


Door de jaren heen groeien nieuwe inzichten. Om die reden heb ik me vanaf 2009 bekwaamd in de neuraaltherapie. Net als de interesse voor homeopathie was de aanleiding een spectaculaire genezing waar ik getuige van was.

Sinds 1993 doe ik onderzoek naar allerlei onderwerpen rondom complementaire geneeswijze, waarbij vooral de verstoring van het zelf-regulerende vermogen van het lichaam interessant is.

Contact  |  KvK: 01170635  |  Lid AVIG, reg. nr. 389  |  Betalingsvoorwaarden  |  Disclaimer  |  BIG-19021797501  |  Privacyreglement  |  ©2024