J.C.H. Jansen, arts

Algemene geneeskunde - Regulatiegeneeskunde 

Complementair met neuraaltherapie en homeopathie

Praktijk visitatie positief afgerond

De visitatiecommissie van de beroepsvereniging AVIG, heeft de visitatie van de praktijk in april 2016 met een goede beoordeling afgerond. Wij zijn op gepaste wijze trots op dit resultaat!

De visitatiecommissie controleert en beoordeelt allerlei zaken rond de praktijkvoering zoals uitrusting en instrumentarium, hygiëne, voorschrijfbeleid, administratie en dossiervorming (uw gegevens blijven daar buiten!), nascholing en overige deskundigheden, speciale interesses, verslaglegging naar overige hulpverleners, functioneren en deskundigheid van de praktijkassistente, bereikbaarheid en waarneming.

Contact  |  KvK: 01170635  |  Lid AVIG, reg. nr. 389  |  Betalingsvoorwaarden  |  Disclaimer  |  BIG-19021797501  |  Privacyreglement  |  ©2024