J.C.H. Jansen, arts

Algemene geneeskunde - Regulatiegeneeskunde 

Complementair met neuraaltherapie en homeopathie

Reclame op internet voor onbewezen behandeling verboden

Nederlandse regelgeving (m.n. hoofdstuk 9 Geneesmiddelenwet) heeft het recht op informatie via websites over de gezondheidsproblemen waar alternatieve geneeswijzen kunnen helpen ingeperkt. M.n. mag niet gezegd worden voor welke ziektes een bepaalde methode werkt. Dit mag alleen als daar bewijs voor is geleverd. Dit soort informatie mag alleen buiten het spreekuur besproken worden, wanneer er een verzoek van de patiënt is. Om praktische redenen kan er dus alleen tijdens het spreekuur over gesproken worden.


Deze regelgeving leidt niet tot het gewenste doel, omdat:

  • de doelgroep van onze praktijk de mensen zijn die gemerkt hebben dat reguliere behandeling hen onvoldoende vooruit heeft geholpen. Bewezenheid als voorwaarde om er over te schrijven op internet is dan nog maar betrekkelijk ter zake.
  • iedereen naar volledige en juiste informatie via internet zoekt zodat men zelf kan zien hoe de voor- en nadelen van een behandeling verdeeld zijn. Door de dreiging met duizenden euro’s boete is het niet meer mogelijk de nuance uit te leggen die bestaat in het bewijs dat wel voorhanden is.
  • we er van uit moeten gaan dat iedereen zelf ook het eigen verstand kan gebruiken. Het aantal mensen (1.000.000 in 2012) dat een complementaire behandelaar zoekt is volgens het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg NIVEL niet te verwaarlozen. Meer dan 70% van de mensen die een alternatieve behandelaar bezoeken heeft tevoren of tegelijkertijd een reguliere arts als behandelaar, en deze beide artsen weten ook dat de andere meebehandelt. Wanneer men zich eerst zelf heeft verdiept, worden de vragen die u aan uw arts stelt beter. De wet werkt nu dus contraproductief.

Contact  |  KvK: 01170635  |  Lid AVIG, reg. nr. 389  |  Betalingsvoorwaarden  |  Disclaimer  |  BIG-19021797501  |  Privacyreglement  |  ©2024